OVER TREFPUNT   |    KALENDER   |   CAFE   |   CONCERTZAAL   |   CONTACT   

TREFPUNT: DUURZAAMHEID & DIVERSITEIT

DIVERSITEIT
Trefpunt besteed steeds veel aandacht aan verschillende culturele en inhoudelijke invalshoeken. Gent is een multiculturele stad die openheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. Dit vertalen in onze projecten en programmatie, blijft de uitdaging. Zo betreft een belangrijk deel van onze werking al jarenlang de sociaal-artistieke projecten die we op poten zetten.
In het verleden verduidelijkten we hiermee al eerder ons maatschappelijk engagmenent. Projecten zoals Vlernika, Los Niños de la Guerra dat het verhaal bracht van de Spaanse vluchtelingen kinderen die in jaren ’30 in Gent arriveerden of Mixtuur dat de zonen en dochters van de Belgisch-koloniale geschiedenis terug samen bracht, getuigen hiervan. Andere maatschappelijk geïnspireerde producties zoals Calling Up Soweto, Taksi!, Oxfemme... behoren ook tot onze initiatieven. In 2013 produceerde Trefpunt samen met Muziekcentrum Dranouter en Vooruit Gent Zuidwaarts.In 2014 wil Trefpunt met het Marokkaanse project Ras El Hanout, een kruisbestuiving tussen 3 vakgebieden; muziek, beeldende kunst en onderwijs creëren.

We zien interculturaliteit als een diepgaande wisselwerking tussen verschillende culturen. Enerzijds is dit terug te vinden in onze programmatie (het festival, de concerten en voorstellingen,..) anderzijds zijn een groot aantal van de Trefpunt producties samensmeltingen tussen verschillende culturen. In de toekomst zal nog meer aandacht besteed worden aan interculturele en vakgebied overschrijdende samenwerkingen (vb. cultuur, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking,…) Trefpunt ondertekende op vraag van de EFA, (European Festivals Association) en FMIV (Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen) op maandag 15 september 2009 op het Gentse stadhuis het Charter voor de interculturele dialoog.

Met de NTG debatten probeert Eric Goeman tijdens de Gentse feesten jaar na jaar een antwoord te vinden op verschillende maatschappelijke vraagstukken. Zo krijgt het publiek debat ruimte en wordt er oa. nagedacht over de toekomst van onze steden en de mensen die erin leven. Hiermee probeert hij met publiek en tientallen pannelgasten oplossingen te bieden aan grote stedelijke problemen ten gevolge van de financiële en ecologische crisis en mondialisering.

Ook de Oxfam ‘One Day for Another World’ wil haar steentje bijdragen en de solidariteitsgedachte naar het publiek brengen. Elke Gentse feesten zet Trefpunt in samenwerking met Oxfam één dag de programmatie van Sint-Jacobs in teken van multiculturaliteit en solidariteit. Zo stonden vrouwenrechten met ‘Oxfemme’ al eerder op de maatschappelijke agenda. Net zoals het project ‘Calling Up Soweto’ waarin Frederik Sioen in teken van ‘One Day for Another World’ naar de township ‘Soweto’ in Zuid-Afrika trok voor een interculturele, muzikale samenwerking.DUURZAAMHEID
Duurzaamheid en het ecologische gedachtegoed , zijn een ander accent van onze werking. Met het sociaal-economisch restaurant Cyclus bundelt Trefpunt verschillende actoren binnen de Gentse sociaal-ecologische sector in één project. Het sociale restaurant biedt het publiek tijdens de Gentse feesten streekgerechten en multiculturele schotels aan en staat in voor de catering van artiesten en medewerkers. Dit alles gebeurt met bedrijven binnen de sociale economie.

Als pionier in het Vlaamse festivallandschap probeert Trefpunt een voorbeeld te stellen dat het ‘groener’ kan. In het Baudelopark geven we al decennia lang een sociaal-ecologische boodschap mee. Via allerlei kleinschalige initiatieven confronteren we de honderdduizenden bezoekers van het Baudelopark met initiatieven die de wereld ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar moet houden. Progressieve organisaties zoals Oxfam, Greenpeace, Natuurpunt,.. krijgen hier ook gehoor. Aan ecologie, buurtwerking en duurzaamheid wordt veel belang gehecht. Zo voorziet Vzw Solar zonder grenzen de zonnepanelen. Hun winst herinvesteren ze in plaatsen voor zonnepanelen in straatarme buurten in Afrikaanse zieknhuizen, scholen,…
Daarnaast brengen drieduizend spaarzaame LED-lampjes sfeer in het park en zijn er natuurlijk nog de alombekende ‘drankorgels’ die de festivalganger er op een ludieke manier bewust van maken dat plastick bekers niet op de grond horen. Met het organiseren van een Donderdag, veggiedag tijdens de Gentse feesten laat Trefpunt de bezoekers adhv workshops en dergelijke kennismaken met een ‘duurzame food revolutie’.